پمپ های کارتریجی مدل ۴۵V


 


مشخصات پمپ های کارتریجی مدل ۴۵V


  • قابلیت انتخاب ۴ جریان سیال ( ۶۰ , ۵۷ , ۵۰ , ۴۲) گالن
  • حداقل دبی ۱۶۲Lit/Min و حداکثر دبی ۲۳۲Lit/Min
  • حداقل سرعت ۶۰۰R.P.M و حداکثر سرعت ۱۸۰۰R.P.M
  • حداکثر فشار دائم کاری : ۱۷۵bar(2500psi)
  • حداکثر فشار لحظه ای : ۲۱۰bar(3000psi)
  • کارد با صدای بسیار کم
  • تغییر آسان جهت گردش پمپ(چپگرد یا راستگرد کردن پمپ)

دانلود PDF