پمپ هیدرولیک پره ای مدل ۲۵Vمشخصات پمپ های کارتریجی مدل ۲۵V


  • قابلیت انتخاب ۷ جریان سیال (۲۱ , ۱۹ ,۱۷ , ۱۴ , ۱۲ , ۱۰ , ۸) گالن
  • حداقل دبی ۳۱Lit/Min و حداکثر دبی ۸۱Lit/Min
  • حداقل سرعت ۶۰۰R.P.M و حداکثر سرعت ۱۸۰۰R.P.M
  • حداکثر فشار دائم کاری : ۱۷۵bar(2500psi)
  • حداکثر فشار لحظه ای : ۲۱۰bar(3000psi)
  • کارد با صدای بسیار کم
  • تغییر آسان جهت گردش پمپ(چپگرد یا راستگرد کردن پمپ)

دانلود PDF