راهنمای اشکالات عمومی سیستم های هیدرولیک


علل صدا در سیستم هیدورلیک

 • عدم تناسب فیلتر روغن با سایز مکش پمپ و یا کثیف بودن فیلتر
 • عدم آب بندی مناسب خط مکش پمپ که منجر به ورود هوا به سیستم میشود.
 • عدم آب بندی شیر و اتصالات مخزن تا ورودی پمپ و نفوذ هوا از آن نواحی به داخل پمپ
 • عدم تناسب و یکنواختی سایز لازم بین قطر شیلنگ و یا لوله از مخزن تا قسمت مکش پمپ نسبت به قطر ورودی پمپ و  لرزش پمپ
 • عدم هم محوری و یا در یک راستا نبودن شافت موتور ( کالیبره نبودن کوپلینگ )
 • سردی بیش از حد روغن هیدرولیک یا بالا بودن ویسکوزیته روغن
 • خرابی و مشکل داشتن کاسه نمد
 • از بین رفتن آببندی قطعات داخل پمپ و بروز نشتی داخلی
 • استاندارد نبودن تانک روغن هیدرولیک نسبت به دبی پمپ

علل افت فشار غیر مجاز در سیستم هیدرولیک

 • نشت داخلی بیش از حد در درون پمپ – جک ها-هیدورموتور-شیرآلات و چک والوها
 • خرابی تنظیم فشار یا شیر های کنترل دیگر
 • پایین بودن دور محرک پمپ
 • ویسکوزیته نامناسب روغن هیدرولیک (خارج از حد مجاز)
 • انتخاب نا مناسب شیرآلات هیدورلیک سیستم ، نسب به دبی فشار پمپ
 • گرفتگی مسیر روغن
 • هرز شدن سر شافت پمپ

علل کمبود دبی در سیستم هیدرولیک

 • سرعت گردش کمتر یا بیشتر از حد تعیین شده ( ۶۰۰ الی ۱۸۰۰ دور )
 • انتخاب نامناسب ظرفیت پمپ با توجه به سرعت عملگرها
 • خرابی تنظیم فشار یا شیر های کنترل دیگر
 • روغن هیدرولیک نامناسب ( ویسکوزیته بالا )
 • خرابی پمپ به دلیل استهلاک زیاد ( افت لیتراژ داخلی )
 • سطح روغن در تانک پایین است
 • پمپ مکش مناسب ندارد(گرفتگی فیلتر مکش)

علل حرارت بیش از حد در سیستم هیدرولیک

 •  شار بیش از حد درون سیستم ( تنظیم غلط شیر کنترل )
 • تحت فشار ماندن مداوم پمپ
 • نشت داخلی در سیستم هیدورلیک ( پمپ ، جکها و شیرآلات)
 • حجم کم مخزن روغن نسبت به نیاز سیستم به روغن هیدرولیک
 • عدم کارائی سیستم خنک کن
 • بالا بودن دبی پمپ نسبت به ظرفیت مورد نیاز سیستم
 • نامناسب بودن لوله ها و شیلنگ های خط فشار

علل استهلاک سریع قطعات

 • فرسوده شدن بیش از حد روغن هیدرولیک در اثر کار زیاد و آلودگی محیطی(نداشتن آنالیز روغن پس از کارکرد طولانی)
 • عدم وجود فیلتر مناسب در سیستم
 • استفاده از روغن نامناسب
 • بالا بودن فشار سیستم
 • انتخاب نا مناسب پمپ
 • نصب نادرست پمپ ( وجود نیروهای بیش از حد روی شافت پمپ )
 • نفوذ هوا از نواحی مکش به داخل پمپ
 • آلودگی روغن در سیستم هیدرولیک
 • کاویتاسیون