پمپ هیدرولیک دنده ای بوشی مدل ۲۵۰ جدول مشخصات پمپ های دنده ای بوشی مدل GP-250

  • با مدل های کامرشیال،پارکر، متاریس مطابقت داشته و قابل جایگزین با سایر پمپها در محدوده فشارو دبی جدول فوق می باشد.
  • امکان مونتاژ بصورت یک یا چند طبقه
  • امکان مونتاژ هیدرو موتور و فلو دیوایدر با مشخصات فوق

دانلود PDF