پمپ هیدرولیک دنده ای بلبرینگی مدل ۱۷۶جدول مشخصات پمپ های دنده ای بلبرینگی مدل GP-176

  • با مدل های کامرشیال،پارکر، متاریس مطابقت داشته و قابل جایگزین با سایر پمپها در محدوده فشارو دبی جدول فوق
  • امکان مونتاژ بصورت یک یا چند طبقه
  • امکان مونتاژ هیدرو موتور و فلو دیوایدر با مشخصات فوق

دانلود PDF