پمپ هیدرولیک دنده ای بلبرینگی مدل ۱۳۱جدول مشخصات پمپ هیدرولیک دنده ای بلبرینگی مدل ۱۳۱

  •  با مدل های کامرشیال،پارکر، متاریس مطابقت داشته و قابل جایگزین با سایر پمپها در محدوده فشارو دبی جدول فوق می باشد.
  • امکان مونتاژ بصورت یک یا چند طبقه
  • امکان مونتاژ هیدرو موتور و فلو دیوایدر با مشخصات فوق

دانلود PDF