پمپ هیدرولیک دنده ای بلبرینگی مدل ۱۲۰جدول  مشخصات پمپ هیدرولیک دنده ای بلبرینگی مدل ۱۲۰

    • با مدل های کامرشیال،پارکر، متاریس مطابقت داشته و قابل جایگزین با سایر پمپها در محدوده فشارو دبی جدول فوق می باشد.
    • امکان مونتاژ بصورت یک یا چند طبقه
    • امکان مونتاژ هیدرو موتور و فلو دیوایدر با مشخصات فوق

      دانلود PDF