دستور العمل نصب، راه اندازی ونگهداری پمپ های هیدرولیک پره ای


((به عنوان مالک،عامل ویا تعمیرکار هیدرولیک،اگر نسبت به دانش هیدرولیک اطلاعات کافی نداشته باشیم محکوم به پرداخت هزینه های زیادی خواهیم بود)) براین اساس رعایت موارد ذیل میتواند عمر سیستم هیدرولیک ودر نتیجه پمپ هیدرولیک را افزایش داده و از خسارت وهزینه های زیاد جلوگیری نماید:

 • از روغن هیدرولیک مناسب استفاده نمایید(استاندارد ISO VG در دمای ۴۰درجه سانتیگراد و ویسکوزیته ۶۸cSt)
 • روغن مناسب وپیشنهادی، روغن پارس بابک ۱۰۰، ۱۲۵ یا بهران ۶۸ و یا معادل فنی آنها می باشد.
 • روغن هیدرولیک را براساس فواصل زمانی استاندارد و شرایط آب وهوا و طبق دستورالعمل دستگاه مربوطه تعویض نمایید.
 • مخزن روغن قبل از پرشدن،کاملا تمیزشده باشد و روغن به اندازه کافی در مخزن موجود باشد.
 • روغن موتور ۱۰ رایج در بازار، قابل استفاده در سیستم هیدرولیک نبوده و باعث افت کیفیت و کاهش عمر سیستم هیدرولیک،مخصوصا پمپ هیدرولیک می گردد.
 • هنگام جبران کسری روغن داخل مخزن،حتما از همان روغن هیدرولیک قبلی استفاده نمایید.(البته علت کسری روغن بایستی بررسی شود)
 • صفحات تلاطم گیر،داخل مخزن تعبیه شده باشند که از حرکت وجابجایی لجن وآلودگی کف مخزن به داخل فیلتر و پمپ جلوگیری شود.
 • با توجه به اینکه آلودگی، دشمن شماره یک هر سیستم هیدرولیک میباشد، مراقب باشید به هیچ وجه آلودگی وارد سیستم نشود(آلودگی میتواند به صورت ذرات جامد،مایع و یا گازی باشد)
 • در شرایط هوای سرد،قبل از گرم شدن روغن،دستگاه را تحت فشار قرار ندهید.بهتر است ۱۰ تا ۱۵ دقیقه،پمپ بدون فشار کارکرده تا دمای روغن به حد استاندارد برسد.(حداقل دمای استاندارد ۳۰ درجه سانتیگراد است)
 • بهترین کارایی پمپ وکارتریج در درجه حرارت بین ۴۰ تا ۵۵درجه سانتیگراد می باشد.بنابراین وجود خنک کن وگرمکن جهت کنترل دما و در نتیجه کنترل ویسکوزیته در سیستم هیدرولیک الزامی است.
 • فیلتر مکش پمپ، تمیز وسالم باشد. ظرفیت آن می بایستی ۳ تا ۵ برابر دبی پمپ درنظر گرفته شود.
 • شیر آلات سیستم باید سالم وکارا باشد.
 • نصب درجه فشارسنج روغن (مانومتر) بعد از شیر تنظیم فشار در هر سیستمی جهت تنظیم فشار دقیق الزامی است.
 • همیشه نشتی های سیستم کنترل و رفع عیب شود.
 • جهت نصب پمپ به سیستم،کافی است هم محوری شافت پمپ،کوپلینگ و شافت محرک را کاملاً رعایت نموده، سپس پیچ های اتصال را پس از بستن به ترتیب محکم نمایید.
 • پس از بستن شیلنگ ها وقبل از روشن کردن دستگاه،پمپ را از روغن هیدرولیک مورد استفاده پر نموده وسیستم را هواگیری نمایید.
 • اطمینان حاصل کنید که هوا از محل اورینگ های فلانچ ورودی به پمپ نفوذ نکند.
 • قبل از نصب کارتریج داخل پوسته ی پمپ، پوسته کاملا تمیز شده باشد. لقّی شافت از حد استاندارد بیشترنباشد.از سالم بودن بلبرینگ و کاسه نمد اطمینان حاصل کنید سپس کارتریج را با توجه به موقعیت دو عدد پین، طوری نصب نمایید که پین ها در محل خود قرارگیرد.
 • به جهت گردش کارتریج(چپگرد-راستگرد)توجه نمایید.
 • هنگام تغییر زاویه ی ورودی وخروجی پمپ به دو مورد ذیل کاملاً دقت نمایید:
  • لف)پین های کار تریج از محل خودشان خارج نشوند.
  • ب)اورینگ های پوسته نیز از محل خودشان خارج نشوند.
 • حداکثر فشار جهت کارتریج و پمپ های پره ای، ۱۷۵ بار دائم و۲۱۰ بار لحظه ای است.
 • دور مناسب محرک، حداقل ۶۰۰ وحداکثر ۱۸۰۰ دور در دقیقه می باشد.

تحقیقات بعمل آمده نشان می دهند که بیش از ۹۰% از خسارتهای ایجاد شده در سیستم های هیدرولیک ناشی از عدم استفاده از روغن مناسب و همچنین نفوذ آلودگی به سیستم هیدرولیک وعدم توجه به فیلترها می باشد.

در صورت رعایت همه موارد فوق و بروز اشکال میتوانید با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.